medial utveckling

 

Jag har fått frågan några gånger om hur man utvecklar sin medialitet. Alla människor är mediala och vi alla kan ha en känsla i magen vad som är rätt eller fel eller när vi ska göra val och att utveckla sin andlighet är som med allt annat, det gäller att öva mycket för att blir bra.

Grunden i medial utveckling är psykometri som innebär energiavläsningar (bodyreading) på människor, föremål, djur eller platser och det handlar om en energimedvetenhet där man lär sig att medvetet tolka vibrationer eller energier.

Det är bra att ha god självkännedom och självförtroende och att lita på det man får till sig och känner. Man kan börja öva på föremål, foton och platser innan man övar på människor. Det svåraste när man ska utveckla sin medialitet är att man inte vet vad man ska känna eller uppleva.

Ett medium vet långt ifrån allt men har lärt sig olika tekniker för att hämta informationen där den finns. Är man ett medium betyder det inte att man är bra på alla tekniker och oftast kan man några saker och är specialiserad på de.

Det kan vara att man spår och siar om framtiden, eller är bra på att hitta borttappade saker, duktig på att kommunicera med andarna eller att se tidigare liv. Man kan få budskap från andevärlden, skyddsänglar, ärkeänglar, guider,  jobba med automatskrift, andliga guider, kraftdjur, uppstigna mästare, jordbundna andar och astralväsen, naturväsen, galaktiska guider, 12 chakran, auran, rena platser, hjälpa någon över till andra sidan. Ja listan kan göras lång.

Man kan öva på att öppna upp sina 12 chakran för att få tillgång till alla 144 dimensionerna och att lära känna sig själv bättre. Ju mer man övar på att öppna upp sina chakran ju mer kommer du att höja dina vibrationer för det kosmiska flödet och informationen och du får mer närvaro.

För att bli bra så måste man öva som sagt och kanske identifiera vad man är bra på och sätta fokus först på det och hitta sitt sätt att kommunicera på. Det finns 4 olika grupper som är uppdelade som klarhörande, klarseende, klarkännande och klarvetande. Är man klarhörande så uppfattar man lätt ord och tankar. Klarseende uppfattar man bilder, symboler och filmer. Klarkännande upplever man känslor, smärta, illamående, värme/kyla, glädje, oro osv, kan även känna doft och en smak. Är man klarvetande så bara vet man. Man har informationen inom sig och det kan komma som tex en idé eller en stark magkänsla.